Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

ROZWIŃMY SKRZYDŁA! – podsumowanie realizacji projektu PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
wtorek, 10 grudnia 2019 00:00

 

Rozwińmy skrzydła! Wyjątkowe zajęcia dla uczniów ze Strzegomia

Poznawanie tajemnic roślin i zwierząt, nauka prawidłowej wymowy oraz wspólne zabawy i imprezy – w takich atrakcjach w ciągu ostatnich kilku miesięcy brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu. Organizacja dodatkowych  zajęć i zakup sprzętu dydaktycznego były możliwe dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”. Projekt obejmował zajęcia prowadzone w ramach wolontariatu, od czerwca do listopada 2019 r., przez wychowawczynie w  świetlicy szkolnej.

 

Zajęcia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza obejmowała warsztaty ekologiczne, dzięki którym uczniowie z klas II-VIII  poznali znaczenie rzeki Strzegomki dla zamieszkującej ją fauny i flory. Oznaczali rośliny nadbrzeża rzeki i wykonali zielniki, rozpoznawali zwierzęta żyjące w  Strzegomce, identyfikowali zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne rzeki. Uczyli się również o przyczynach powstawania zanieczyszczeń oraz sposobach dbania o czystość rzeki. Poznali wpływ lokalnej oczyszczalni ścieków na jakość wody w Strzegomce.

Drugą część stanowiły zajęcia z profilaktyki logopedycznej prowadzone przez neurologopedę. Uczestniczyło w nich 30 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proponowany cykl zajęć wpłynął pozytywnie na proces stymulowania rozwoju mowy dzieci. W czasie zabawy dzieci doskonaliły sprawność narządów mowy, utrwalały prawidłowy tor oddechowy i dojrzały sposób połykania. To bezpośrednio przyczyniło się do poprawy artykulacji. Ponadto dzieci wzbogaciły zasób słownictwa oraz udoskonaliły poprawność budowania wypowiedzi.

 

Trzeci zakres stanowiły zajęcia aktywizujące i integrujące społeczność lokalną skupioną wokół szkoły. Zachęcały do częstszego wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców i dzieci poprzez organizowane raz w miesiącu wieczorki filmowe i spotkania w klubie dyskusyjnym oraz kulturalne imprezy środowiskowe.

Dzięki przeprowadzeniu zajęć szkoła mogła podnieść i unowocześnić standardy zdobywania wiedzy oraz rozwinąć zdolności i zainteresowania wśród uczniów. Ponadto nastąpiła aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, dająca możliwość ciekawszego spędzania czasu wolnego i rozwoju osobistego. Wkrótce na wyposażeniu szkoły znajdzie się również wielofunkcyjna, interaktywna tablica multimedialna „Magiczna Ściana”. Zakupiony sprzęt wykorzystany zostanie w przyszłości do kontynuowania działań edukacyjno-wychowawczych na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z  rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Strzegom PSE realizują projekt budowy linii 400 kV relacji Mikułowa-Świebodzice, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej Polsce.

Realizatorki projektu

 

 

ROZWIŃMY SKRZYDŁA! – podsumowanie realizacji projektu

w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu

 

W czerwcu 2019 roku wyłoniono laureatów konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem były Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie. Celem konkursu było wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej oraz lokalnych społeczności na terenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

W Gminie Strzegom laureatem konkursu została Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu. Otrzymała grant w wysokości ok. 20 000.00 PLN na zakup sprzętu elektronicznego będącego doposażeniem świetlicy szkolnej w pomoce do zajęć.  Zajęcia projektowe, prowadzone w ramach wolontariatu przez wychowawczynie w świetlicy szkolnej w okresie VI – XI 2019r., odbywały się w trzech zakresach.

Pierwszy stanowiły zajęcia ekologiczne, dzięki którym uczniowie z kl. II – VIII  poznali znaczenie rzeki Strzegomki dla jej fauny i flory. Oznaczali rośliny nadbrzeża rzeki i wykonali zielniki. Rozpoznawali zwierzęta żyjące w wodach rzeki. Identyfikowali zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne rzeki.  Wskazywali przyczyny zanieczyszczeń oraz podawali sposoby dbania o czystość rzeki. Poznali wpływ lokalnej oczyszczalni ścieków na jakość wody w Strzegomce.

Drugi panel stanowiły zajęcia profilaktyki logopedycznej prowadzone przez neurologopedę. Uczestniczyło w nich 30 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proponowany cykl zajęć wpłynął pozytywnie na proces stymulowania rozwoju  mowy dzieci. W formie zabawowej dzieci doskonaliły sprawność narządów mowy, utrwaliły prawidłowy tor oddechowy i dojrzały sposób połykania. To bezpośrednio przyczyniło się do poprawy artykulacji. Ponadto dzieci wzbogaciły zasób słownictwa oraz udoskonaliły poprawność budowania wypowiedzi.

Trzeci zakres stanowiły zajęcia aktywizujące i integrujące społeczność lokalną skupioną wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu. Miały one na celu popularyzację idei częstszego wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców z ich dziećmi i najbliższymi poprzez organizowane raz w miesiącu wieczorki filmowe i spotkania w klubie dyskusyjnym oraz kulturalne imprezy środowiskowe.

Dzięki przeprowadzeniu zajęć projektowych oraz przyznanemu grantowi udało się zrealizować główną ideę, którą stanowiła poprawa funkcjonowania świetlicy szkolnej. Cele projektu ROZWIŃMY SKRZYDŁA!, którymi były:

- podniesienie i unowocześnienie  standardu zdobywania wiedzy oraz rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów szkoły,

- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej dająca możliwość kulturalnego spędzania czasu wolnego i rozwoju osobistego zostały osiągnięte.

Z niecierpliwością czekamy na wielofunkcyjną, interaktywną tablicę multimedialną MAGICZNA ŚCIANA. Zakupiony sprzęt wykorzystany zostanie w przyszłości do kontynuowania działań edukacyjno – wychowawczych na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Realizatorki projektu

Więcej zdjęć:http://www.psp3.strzegom.pl/galeria/rozwimy-skrzyda-podsumowanie-realizacji-projektu

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl