Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

REKRUTACJA 2022/2023 PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
środa, 19 lutego 2020 00:00

REKRUTACJA DO KLAS 1

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 6 kwietnia 2022 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do klas I publicznych szkół podstawowych.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły „z urzędu”. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Obwody szkół dostępne są na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce „oświata”. Przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

PLIK DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE NR 44/B/2022 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

UCHWAŁA NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1 (ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1 (SPOZA OBWODU)

OŚWIADCZENIE RODZICA

  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl