Projekty, programy

Pedagog - informacje, artykuły
ZIMOWISKO U PEDAGOGÓW PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
niedziela, 21 stycznia 2018 00:00

W wyniku wygranego konkursu na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom otrzymało dofinansowanie w wys. 10 415 zł ze środków publicznych naszej gminy.

Dzięki pozyskanym środkom po raz kolejny zorganizowano zimowisko dla 90 dzieci z 3 szkół. Zimowy wypoczynek trwał od 15 do 19 stycznia. Zajęcia odbywały się w godzinach od 9.00 do 14.00. Przez pięć dni, dzięki uprzejmości i gościnności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 p. Elżbiety Smyk mogliśmy korzystać z pomieszczeń szkolnych, w których odbywały się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zabawy ogólnorozwojowe, konkursy.

Podczas pobytu na zimowisku dzieci uczestniczyły w wycieczce na krytą pływalnię w Żarowie oraz zwiedziły zamek Książ. Wzięły udział w seansie filmowych w SCK, a także w zajęciach na lodowisku. Dodatkową atrakcją były warsztaty Decoupage. Zabawom na hali, lodowisku i pływalni nie było końca, towarzyszyły im salwy śmiechu i mnóstwo beztroskiej dziecięcej radości.

W ostatnim dniu pobytu na zimowisku spotkała ich miła niespodzianka. Dzieci miały okazję do rozmowy z panem burmistrzem Zbigniewem Suchytą oraz zastępcą burmistrza p. Wiesławem Witkowskim. Podczas wspólnej dyskusji nasi uczestnicy pochwalili się w jaki sposób spędzili czas wolny oraz podkreślili fakt, że organizacja zimowisk jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego.

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania władzom miasta oraz p. Elżbiecie Smyk dyrektorowi PSP nr 2 za życzliwą współpracę i okazane wsparcie.

Zarząd Stowarzyszenia

 
Pedagog - informacje, artykuły PDF

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Mowa ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, szczególnie w wieku przedszkolnym i szkolnym. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć.
Poziom językowej komunikacji w dużej mierze wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi. Czasem koniecznym do szczególnie intensywnej pracy skierowanej na rozwój związanych z mową sprawności jest okres przedszkolny, zatem jeżeli słyszymy że nasze dziecko mówi nieco inaczej niż jego rówieśnicy, nieprawidłowo wymawia poszczególne głoski lub nie mówi wcale to możemy z nim przeprowadzić w formie zabawy szereg różnorodnych ćwiczeń usprawniających mowę.

Czytaj więcej:http://www.ppp3gdynia.szablon.pl/index.php?p=1_13

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl