Projekty, programy

Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski:


Przewodnicząca:

Julia Brzozowska

Zastępca:

Krzysztof Bauch


Sekretarz:

Angelika Dyrcz

Skarbnik:

Maja Kowalska

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w STRZEGOMIU
W ROKU SZKOLNYM 2019\2020

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami możliwościami organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4.Rozwijanie samorządności , partnerstwa, demokratycznych form współżycia i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

5. Uczenie się odpowiedzialności i tolerancji.

6.Integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

7.Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

- wnioski wynikające z realizacji planu Samorządu szkolnego za rok szkolny 2018\2019;

-Statut Szkoły;

- Harmonogram uroczystości imprez szkolnych;

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

ZADANIA w r. szk. 2019\2020

1.Organizowanie pracy samorządów klasowych:

Wrzesień:

· cykliczne zebrania z samorządami klasowymi;

· diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej;

· skonstruowanie harmonogramu tematów do wykonania na gazetkę szkolną.

2.Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:

· Dzień Chłopaka – organizacja konkursu Dżentelmen Szkoły - wrzesień;

· przygotowanie apelu i upominków z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej – październik;

· Dzień życzliwości – uśmiech dla każdego – listopad;

· Święto Odzyskania Niepodległości – pomoc w organizacji obchodów - listopad;

· Święto Dyni

· wieczór wróżb i zabaw- szkolne andrzejki – listopad;

· szkolne mikołajki – grudzień ;

· włączenie się w przygotowanie apelu bożonarodzeniowego - grudzień;

· wspólne ubieranie choinki – zespoły klasowe przygotowują klasowe bombki, samorządy klasowe ubierają szkolną choinkę- grudzień;

· walentynki – poczta walentynkowa – luty;

· konkurs szkolny MAM TALENT– marzec;

· Dzień Kobiet – dziewczyna z wdziękiem, wybory klasowe , poczta kwiatowa– marzec ;

· Dzień Ziemi – dzień koloru zielonego w szkole – kwiecień ;

· współorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka - czerwiec ;

· Nocny Maraton Filmowy „Noc pod gwiazdami” - czerwiec ;

3.Udział w akcjach charytatywnych:

- szlachetna paczka

- współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych w Strzegomiu;

4.Organizacja konkursów:

- najoryginalniejsza bombka klasowa ;

5.Inne:

- debata samorządów klasowych w temacie „Nasza Planeta- Nasza Sprawa”;

-happening „Nie hejtuj”.

EWALUACJA PLANU PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Plan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego – wynik monitorowania jego realizacji.

Ankiety ewaluacyjne dla uczniów.

Zaangażowanie uczniów w działania SU.

Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego przez Dyrektora i grono pedagogiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący:

Filip Falkiewicz

Zastępca Przewodniczącego:

Julia Brzozowska

 

Członek Zarządu:

Julia Pielaszek

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl