Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 8 kwietnia 2024 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do klas I publicznych szkół podstawowych.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej od 8 kwietnia 2024 r., dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Henryka Sienkiewicza  z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu na rok szkolny 2024/2025. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu.
Wzór zgłoszenia dziecka będzie dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Przyjęcia pozostałych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/B/2024 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 stycznia 2024 r.

Uchwała nr 20/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r.

 

DOKUMENTY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły

Regulamin rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu

 

DOKUMENTY SĄ RÓWNIEŻ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

 

  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl